top of page

E-Posta Hukuki Şartlar

LEO SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. VE LEO TÜRKİYE GRUP ŞİRKETLERİ, İŞTİRAKLERİ VE BAĞLI KURULUŞLARI TARAFINDAN ELEKTRONİK POSTA İLETİMLERİNDE KULLANILACAK HÜKÜM VE KOŞULLAR

 

Elektronik postalar ve beraberinde iletilen tüm bilgi, onay ve her türlü formattaki dosyalar size LEO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ve tüm LEO Türkiye Grup Şirketleri, iştirakleri ve bağlı kuruluşları ("LEO") tarafından aşağıdaki hüküm ve koşullara göre iletilmektedir.

 

  1. Bu e-postada yer alan bilgiler gizlidir ve kişiye özel olabilir ve sadece gönderildiği kişi ya da kuruma ya da bu bilgileri kullanmaya ya da almaya yetkili diğer kişilere özeldir. 

  2. Eğer siz doğru kişi değilseniz, bu e-postayı açıklamak, kopyalamak, dağıtmak ya da içeriğine istinaden işlem yapmak tümüyle yasaktır ve kanuna aykırı olabilir. Bu nedenle bu e-postayı yanlışlıkla aldıysanız, bu durumu derhal gönderene haber veriniz ve e-postayı siliniz. 

  3. Bu e-postanın tarafınıza yanlışlıkla iletilmiş olması yüzünden e-postanın gizli ve kişiye özel niteliği kaybolmaz ya da bu niteliğinden vazgeçilmez.

  4. LEO, bu e-postada yer alan bilgilerin ya da e-postanın kendisinin usulüne göre ve/veya tam iletiminden ya da e-postanın alınmasında yaşanan herhangi bir gecikmeden sorumlu değildir. 

  5. LEO, virüs filtreleme uygulamakla birlikte, e-postanın virüs içermediğini garanti ya da temin etmez. 


TERMS AND CONDITIONS APPLICABLE BY LEO SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. AND LEO TURKEY GROUP COMPANIES, THEIR SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED COMPANIES TO E-MAIL COMMUNICATIONS

 

E-mail communications, including any information, consent and file attached thereto, are transmitted to you by LEO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. and all LEO Turkey Group Companies and all their subsidiaries and associated companies ("LEO") on the following terms and conditions:

  1. The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged, and is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to use it or receive it.

  2. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking action in reliance of the contents of this e-mail is strictly prohibited and may be unlawful. If therefore you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and then delete it.

  3. Confidentiality and legal privilege are not waived or lost by reason of mistaken delivery to you of this e-mail.

  4. LEO is not responsible for the proper and/or complete transmission of the information contained in this e-mail or of the e-mail itself nor in any delay in its receipt. 

  5. Whilst LEO does employ virus filtering, it provides no guarantee or warranty that the e-mail is virus-free.

bottom of page